Nyt fra biblioteket

Borgerrådgiver – til dig!

Herlevs borgere har en særlig rådgiver. Læs her, hvordan hun kan hjælpe dig

Af Kirstine Dalsgaard Larsen

Tags

borgerrådgivning

Hvor går du hen, hvis det går i hårdknude med kommunen? Når det er svært at forstå, hvad kommunen bestemmer og siger? Eller når du føler sig uretfærdigt behandlet? Til borgerrådgiveren!

Camilla Sabroe Jydebjerg har 20 års erfaring som jurist og ved en hel del om, hvor det kan gå skævt i mødet mellem borger og myndighed. Og dén viden kommer dig i Herlev til gode, når hun giver råd og vejledning.
 

Den tredje part

Borgerrådgiveren kan fungere som en tredje part, når tingene er blevet svære i forholdet mellem kommunen og dig som borger.

Nogle gange handler det om at oversætte og forklare, hvad det er, kommunen siger i sine afgørelser. Andre gange skal borgerrådgiveren måske medvirke til at skabe kontakt og dialog mellem dig og kommunen. Der kan også være tale om decideret konfliktløsning.
 

Døren og telefonen er åben

Du kan ringe til borgerrådgiver Camilla Sabroe Jydebjerg på telefonnummer 23 74 11 97. 
Hvis hun ikke kan svare, kan du lægge en besked, så ringer hun tilbage.

Du kan også booke en tid til et fysisk møde ved at ringe.

Det kan borgerrådgiveren gøre for dig

Icon Description
 •  Hjælpe dig, hvis du er utilfreds med den behandling, du har fået i Herlev Kommune
 • Hjælpe med at genskabe dialogen med kommunen, hvis sagen er gået i hårdknude
 • Hjælpe dig med at finde vej i systemet, for eksempel med at forstå et brev eller en afgørelse og med at finde vej i den kommunale organisation
 • Hjælpe dig med at forstå din sag og vejlede dig om dine rettigheder
 • Vejlede dig, hvis du vil klage
 • Tilbyde mægling i sager, hvor det antages at kunne løse konflikter mellem dig og kommunen
 • Viderebringe dine forslag til forbedring af kommunens borgerbetjening og sagsbehandling

Det kan borgerrådgiveren ikke

Icon Description
 • Behandle sager og træffe afgørelser. Hun kan ikke blive din sagsbehandler, bisidder eller repræsentere dig i din sag hos kommunen 
 • Ændre på indholdet i afgørelser, der er truffet (afslag, bevillinger, forbud, tilladelser med videre)
 • Behandle klager over forhold, som diverse klageinstanser tager sig af, eller sager som er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene
 • Behandle klager over det serviceniveau, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen, eller over forhold, som kommunalbestyrelsen har behandlet og taget stilling til
 • Behandle klager, der vedrører ansættelsesforhold i kommunen
 • Borgerrådgiveren behandler normalt ikke sager, der er afsluttet for mere end et år siden