Billede af krops-figurer lavet af udskolingsklasser

Kropsidealer på udstilling i Demoteket

24.02.22
I ’Uge Sex’ har biblioteket haft besøg af elever fra udskolingen til en workshop om krop, kropsidealer og sociale medier. Resultaterne kan nu ses i Demoteket.

Med afsæt i forårets tema KROP, inviterede vi fire udskolingsklasser på besøg i Uge Sex til en temadag om kroppen. Her har vi både set på kroppe, snakket om kropsidealer og sociale medier og arbejdet kreativt med kroppen.

Uge Sex, der selvfølgelig foregår i uge 6, er Sex og Samfunds landsdækkende undervisningskampagne, som sætter fokus på sundheds- og seksualundervisning i folkeskolen.

Kroppen og kropsidealer

Eleverne har arbejdet med spørgsmål som: Hvor møder vi andre kroppe? Hvad er et kropsideal? Hvad er en flot krop? Hvorfor dømmer vi os selv og andre?

I dag bruger de fleste unge meget tid på sociale medier, og eleverne var også enige om, at forestillingen om den ideelle krop i høj grad er formet af de kroppe, som de ser på sociale medier. Billeder på fx Instagram vil ofte være digitalt manipulerede, og derfor kan denne "perfekte" krop være nærmest umulig at opnå i virkeligheden.

Da vi meget sjældent ser andres kroppe ude i virkeligheden, kiggede eleverne på forskellige og virkelige kroppe, som jo kan se noget anderledes ud, end de kroppe de ser på sociale medier. Her snakkede vi fx om, hvordan kroppene passede ind i idealet og hvorvidt indehaverne mon var glade for deres krop.

I udstillingen i Demoteket kan du også møde helt almindelige kroppe, da vi viser klip fra værket ’Bare Kroppe’. Værket har til formål at vise den uredigerede krop i al sin mangfoldighed og er lavet af Sex og Samfunds frivilliggruppe i Aarhus.

Kreativt arbejde med kroppen

Som afrunding på temadagen har eleverne forsøgt at omsætte snak om kroppen til et kreativt produkt.

To klasser producerede fællesdigte om kroppen med udgangspunkt i Søren Ulrich Thomsens digt 'Det værste og det bedste' og Tove Ditlevsens 'Selvportræt 1'. Digtene tager derfor afsæt i det bedste og det værste ved kroppen, og hvad man kan og ikke kan med sin krop.

De andre to klasser arbejdede med små ler-skulpturer med udgangspunkt i dagens snak. Figurerne er naturligvis til fri fortolkning; nogle med udgangspunkt i de ting, man kan være usikker på, mens andre forsøger at vise kroppens forskelligheder eller det smukke ved kroppen.

Både værket ’Bare Kroppe’ samt digte og skulpturer lavet af udskolingselever, kan findes i Demoteket fra fredag d. 25/02/22.