""

På jagt efter historien: Kærlighedsbarnet

Officielt var hun kongedatter, men i virkeligheden var hun Struensees og Caroline Mathildes kærlighedsbarn. Eller som nogen kaldte hende: horeungen

Maria Helleberg har i 2002 skrevet to bind om prinsesse Louise Augustas liv. Var hendes liv en lang kærlighedshistorie?  

Er alle de børn, vi får, kærlighedsbørn? I sekundet af undfangelsen og gennem hele livet forbliver de vores kærlighedsbørn, og lige meget hvad der sker dem i livet, vil de forblive vores kærlighedsbørn.  

Landsforvist

Louise Augusta blev født på slottet Hirscholm i Nordsjælland i 1771. Kort tid efter blev hendes (formodede) egentlige far, livlægen Johann Friedrich Struensee, dødsdømt, og moderen Caroline Mathilde blev landsforvist til byen Celle i Hannover. Caroline Mathilde så aldrig sine to børn igen.

Slottet Hirscholm er i dag revet ned på grund af skammen over forholdet mellem dronning Caroline Mathilde og Struensee.

Prinsesse Louise Augusta og hendes bror, kronprins Frederik, voksede op på Københavns slot, hvor Louise Augusta blev opdraget som kongedatter.

La petite Struensee

I hoffets kredse blev Louise Augusta kaldt ”La petite Struensee”, den lille Struensee. Louise Augusta var rebelsk i sin tankegang og væremåde og lignede trods sin kongelige opdragelse sin far, Struensee. 

Hun blev som ganske ung gift med prins Frederik Christian af Augustenborg, der i en periode besad den næsthøjeste post i gehejmestatsrådet, kun overgået af kongen, og havde stor indflydelse på kongen og rigets retning.

Prins Frederik Christian af Augustenborg gik ind for trykkefriheden samt religionsfrihed. Han bevægede sig i det kulturelle- og politiske magtcentrum.

I begyndelsen af 1790’erne ansås prinsesse Louise Augusta og prinsen for at være revolutionsvenlige, og især Louise Augusta beundrede Napoleon. Hun skulle havde udtalt, at hun gerne fralagde sig prinsessetitlen og erstattede den med hædersordet ”borger”. 

Prinsen blev dog betænkelige ved situationen i Frankrig og lænede sig nu mod højrefløjen, hvorimod Louise Augusta forblev tro mod sine revolutionære holdninger og principper – hun var jo sin fars datter.

Livsappetit

Efter mange år med barnløshed og behandling hos hoflægen lykkedes det i 1796 prinsesse Louise Augusta at føde datteren Caroline Amalie og derefter to sønner. Hendes mand, prins Frederik Christian, havde nu været hertug i to år.

Rygter siger, at hoflægen dog var én af Louise Augusta elskere, og at det var ham, der var faderen til hendes tre børn. Louise Augusta havde en stor livsappetit og lod sig ikke nøjes med hertugen alene.

Ægteskabet mellem Frederik Christian og Louise Augusta var langt fra lykkeligt, og det varede længe, før de fandt hinanden. Senere fik parret dog stor glæde og støtte af hinanden især i deres kulturelle fællesskaber.

Endnu et forlist ægteskab

Det hele endte dog helt galt, da hertugen Frederik Christian fandt ud af, at prinsesse Louise Augusta rapporterede alt om alle hertugens affærer til sin bror, kongen.

Det kom til et endelig brud mellem hertugen og kongen i forbindelse med det svenske tronfølgervalg, hvor hertugen arbejdede på at få sin bror sat på den svenske trone.

Dette lykkedes ikke, og hertugen mistede herefter alle sine magtpolitiske forbindelser i København. 

Hertug og prins Frederik Christian døde i 1814 som en bitter mand i et ulykkeligt ægteskab og efter at have levet adskilt fra prinsesse Louise Augusta i mange år.

Når enden er god

Historien om Louise Augusta ender i Maria Hellebergs to bind i året 1822, hvor Louise Augusta gør status over sit liv.
Hun elsker sine børn, men finder sønnerne umulige. De har især ikke pengeforstand.

Louise Augusta døde 13. januar 1843 på Augustenborg Slot. Hvorfor Maria Helleberg slutter sin historie i 1822, ved jeg ikke.

Sladder på vers – datidens tabloidpresse

Sladderhistorier om kongehuset har altid verseret, både i vores, Caroline Mathildes og Louise Augustas tid. 

Såkaldte skillingeviser og skillingevers blev skrevet og solgt som datidens sladderblade og solgt for en skilling, heraf navnet.

De blev solgt på hjørner af gader og stræder af de såkaldte visekællinger og skillingsdrenge, der på den måde kunne tjene til dagen og vejen. 

Skillingeviserne handlede ofte om kongehuset eskapader – hor, utroskab og sygdomme.

Skillingeviserne kunne også handle om mord og om kærlighed mellem forskellige højtstående militærmænd og smukke, uskyldige piger – og om frække piger, der ofte blev snydt af disse.

Her kan du se et eksempel på en skillingevise om dronning Caroline Mathilde:

Skillingsvise om Caroline Mathilde & Struense

Mit eget kærlighedsbarn

Den 25. september 2004 mødte jeg forfatter Maria Helleberg på Rigsarkivet i København, hvor hun skulle holde oplæg om sin bog ”Kærlighedsbarn”. Hvorfra ved jeg, det netop var den dato? 

Jo, for det har Maria Helleberg skrevet i de to bind, jeg fik af hende. Og jeg kan huske, hun kommenterede min figur; jeg var højgravid med min tredje søn med termin den 8. oktober. 

Jeg husker, hun sagde til mig: ”Det er nok et kærlighedsbarn”.

Ja, det var mit kærlighedsbarn, men min kærlighedshistorie har heldigvis været en helt anden end Caroline Mathildes og Louise Augustas. 

Magt smurt med romantik

Maria Hellebergs roman ”Kærlighedsbarn” giver et fantastisk billede af de mange dynastier og magtpolitiske og nationale konflikter, der var i den tid.
Hun gør i bøgerne prinsesse Louise Augusta til en levende person med tanker og handlinger i en spændende tid i Danmarks historie.

Har man lyst til en bog om magt smurt med en god gang romantik, er bogen en læsning værd.

Og så findes der heldigvis også mange andre gode bøger om kærlighed i kongehuset og om både Louise Augusta og Caroline Mathilde.

God fornøjelse.

Materialer
 • Bog

Kærlighedsbarn : roman. Bind 1

Af Maria Helleberg (2002)
Louise Augusta - officielt kongedatter, uofficielt Struensees datter - havde et begivenhedsrigt liv. Hendes eneste ven var broderen, senere Frederik VI, som beskyttede hende. Hendes livshistorie afspejler dels tidens aristokratiske holdninger, dels de revolutionære tendenser
Læs mere
 • Bog

Kærlighedsbarn : roman. Bind 1

Af Maria Helleberg (2002)
 • Bog

Struensee

Af Ulrik Langen (2018)
Historien om Johann Friedrich Struensees (1737-1772) liv og karriere ved Christian den 7.s hof samt eftertidens syn på en af dansmarkshistoriens mest omdiskuterede personer
Læs mere
 • Bog

Struensee

Af Ulrik Langen (2018)
 • Bog

Caroline Mathilde : magt og skæbne : en biografi

Om Caroline Mathilde (1751-1775) med hovedvægt på hende som begivenhed i danmarkshistorien. Skildrer spændingerne i tiden, de politiske modsætninger, personlige magtkampe og forskellige interesser, der førte til Struensees fald og bortvisning af den unge dronning
Læs mere
 • Bog

Caroline Mathilde : magt og skæbne : ...

 • Bog

Døden i festdragt : historien om hofmanden Enevoldt Brandt og hans venskab med Struensee og Caroline Mathilde

Biografisk roman om juristen Enevold Brandt (1738-1772), der blev henrettet sammen med Struensee for majestætsforbrydelse
Læs mere
 • Bog

Døden i festdragt : historien om hofm...

 • Bog

Christian 7. : den gale konge

En skildring af Christian VII's (1749-1808) liv, hans forkvaklede opvækst, hans relationer til en række af datidens personprofiler samt den hjemlige og storpolitiske udvikling
Læs mere
 • Bog

Christian 7. : den gale konge

 • Ebog

Støvlet-Cathrine : den gale konges elskerinde

Af Theodor Ewald (2017)
Om Anna Cathrine Benthagens, kaldet Støvlet-Cathrines, liv (1745-1805), fra hendes opvækst og ungdom i simple kår med mange bekendtskaber og en kort tid i storhed som Christian VII's elskerinde til hun i 1768 blev bortvist fra hoffet
Læs mere
 • Ebog

Støvlet-Cathrine : den gale konges el...

Af Theodor Ewald (2017)
 • Ebog

Christian VII og Caroline Mathilde

Læs mere
 • Ebog

Christian VII og Caroline Mathilde

 • Tegneserie

I morgen bliver bedre. Bind 1., Kongen

Engelske 15-årige Caroline Mathilde bliver bortgiftet til den 17-årige Kong Christian d. 7. af Danmark. Han er dog ikke interesseret i hverken hende eller pligterne som konge. Imens drømmer Johann Struensee om at kunne gøre en forskel som stadsfysikus
Læs mere
 • Tegneserie

I morgen bliver bedre. Bind 1., Kongen

 • Dvd

En kongelig affære

Engelske Caroline Mathilde bliver gift med den danske konge Christian d. 7, der både er skør og har skizofreni. Han ansætter Struensee som livlæge og inden længe har Struensee forført Caroline Mathilde og overtaget styringen af landet
Læs mere
 • Dvd

En kongelig affære

 • Ebog

Caroline Mathilde

Af H. F. Ewald (2019)
Læs mere
 • Ebog

Caroline Mathilde

Af H. F. Ewald (2019)
 • Ebog

Caroline Mathilde

Den 14 årige engelske prinsesse Caroline Mathilde bliver mod sin vilje gift med den unge danske konge Christian VII. Hendes mand er psykisk syg og livet ved det danske hof bliver ikke nemt
Læs mere
 • Ebog

Caroline Mathilde

 • Ebog

Hofkronik : Studier omkring Caroline Mathilde

Læs mere
 • Ebog

Hofkronik : Studier omkring Caroline ...