""
Crealab

Crealab er Herlevs nye kreative læringsrum og mødested.

29.11.16
Crealab er et tilbud til byens unge; et stort dynamisk læringsrum, mødested og fællesbibliotek som bliver katalysator for unges fællesskaber, kreativitet, produktion, udvikling og læring i Herlev.
I foråret 2016 modtog Herlev Bibliotek en bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen, til udvikling af et kreativt læringsrum og dynamisk mødested for unge i Hjortespring: Creatown – en sammentrækning af: create your own creative town. 
Nu har unge i Herlev realiseret projektet og skabt deres eget rum i kælderen under Biblioteket Kilden. Et sted, hvor de kan skabe ting selv og lære på nye måder. Stedet hedder Crealab og blev indviet d. 11. november 2016 af Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen. 
 

De unge har selv skabt Crealab

Med hjælp fra designere og arkitekter fra tegnestuen Rosan Bosch Studio, og tech-folk fra det digitale kunstnerkollektiv Copenhagen Game Collective, har 63 elever fra 7. og 9. klasse samt Herlev Ballerup Produktionshøjskole skabt Crealab. Det er de unge selv der har fået idéer til design og funktioner i rummet, og de har også selv bygget det hele op fra bunden. 
I Crealab kan man bl.a. optage lyd eller musik i lydstudiet, se film i biografen, arrangere events for andre, mødes med andre og få støtte til at skabe ting selv. Crealab anvendes også i skoletiden som ramme for undervisning på nye måder. 
 

En glad udskolingsleder

Udskolingsleder Mikkel Høgh er imponeret over elevernes engagement og evner, og glæder sig til at bruge Crealab i hverdagen:

Det er en gave for både elever, lærere og hele lokalområdet, at det er eleverne selv der har undersøgt behov, designet og bygget rummet. Samarbejdet på tværs øger vores muligheder for kreativ og innovativ undervisning på skolen, og vores elever og deres kammerater har fået et sted som er deres, hvor de også kan forfølge deres lyst til at udfolde sig kreativt, og skabe aktiviteter sammen i deres fritid. Jeg er sikker på, at rummet kan bidrage til at skabe varieret undervisning, og jeg glæder mig til at se, hvordan rummet bliver taget i brug i fritiden.
 

Biblioteket skaber lyst til læring 

Også bibliotekschef Linda Klingenberg glæder sig over samarbejdet mellem skole og bibliotek: 

Vores kerneopgave som bibliotek er at skabe lyst til læring. Og den lyst hjælpes på vej af de fysiske rammer, vi befinder os i. I CreaLab skabes nye muligheder for, at involvere sig i skabende aktiviteter, gå på opdagelse og udvikle digitale redskaber. De unge er eksperterne i at skabe deres egne rammer for læring, så de har naturligvis fået lov til at bestemme. Som skole og bibliotek har vi har lært rigtigt meget af de dygtige, iderige og energiske unge, som udvikler bydelens nye kreative laboratorie for videntilegnelse.” 

Projektet er søsat af Herlev Bibliotek i samarbejde med Kildegårdskolen og Ballerup Herlev Produktionshøjskole og støttet af midler fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Crealab er allerede taget i brug som kreativt undervisningslokale af Kildegårdskolens lærere og elever. Hvordan Crealab skal fungere i fritiden er under udvikling.