Sæt dine reserveringer på pause
Sæt dine reserveringer på pause

En lille bøn: slet din reservering

Hvis du alligevel ikke skal bruge din reserverede bog, cd eller andet, så hjælp os ved at slette din reservering

Har du før eller under lukningen reserveret en bog eller andet, du ikke længere har brug for, vil det være en stor hjælp, hvis du sletter din reservering. 
Ellers kommer vi til at bruge rigtig meget tid på at finde en masse frem til ingen verdens nytte, når vi åbner igen.

Du kan nemt slette din reservering her på hjemmesiden eller via app'en Biblioteket: 

  • Log ind med cpr.nr. og pinkode
  • Klik på reserveringer
  • Slet de materialer, der ikke længere er aktuelle for dig
     

Tusind tak!