Stjernelæser
Stjernelæser

Frivillige hjælper med at skabe stjernelæsere

Af Anonym (ikke efterprøvet)
16.04.18
Nyt udviklingsprojekt i Frederikssund, Egedal og Herlevs biblioteker og skoler skaber øget læselyst hos børn i 10-13 års alderen

Hanne Schou er en af de 14 frivillige ildsjæle, som har meldt sig til at hjælpe 15 heldige børn til at blive "stjernelæsere". To gange om ugen mødes den frivillige med sit "stjernelæser-barn" på biblioteket. 

"Det vil være så fedt at hjælpe et barn med at knække læsekoden!" siger Hanne Schou, frivillig i Egedal Bibliotekerne. 

Men også i Frederikssund og Herlev har frivillige meldt sig som læsevenner. I Herlev er det lykkes at rekruttere seks frivillige med særlige interesser indenfor de naturvidenskabelige fag. Her er de frivillige i samarbejde med biblioteket med til at understøtte ordkendskab og læsning i natur og teknologi. I Frederikssund har seks kvinder meldt sig. De fleste er på efterløn eller er pensionerede og har en baggrund som for eksempel lærer, pædagog, sygeplejerske, jurist og præst. Kendetegnende er også en fælles motivation om at videregive den læseglæde, de selv har oplevet som barn. Flere giver udtryk for, at de har savnet et frivilligt arbejde, hvor de kan bruge deres erfaringer fra et langt arbejdsliv. 

Målrettet rekruttering af frivillige

Biblioteksmedarbejdere fra de tre kommuner har gennem et par måneder rekrutteret frivillige på forskellige måder: Ved at »prikke på skuldre«, gennem annoncering og gennem skolernes netværk og kontakter. DK’s Lærerforenings Pensionistklubber har også være behjælpelige med at knytte kontakter. Derefter har biblioteksmedarbejderne sammen med de lokale læsekonsulenter arbejdet med at finde det rette match: Der er dannet par mellem de børn på mellemtrinnet, som trænger til læsestøtte, eller de, som gerne vil læse meget mere, og de lokale frivillige. 

Frivillige bliver klædt på

Alle frivillige bliver klædt på – i et tæt samarbejde mellem de involverede læsevejledere og biblioteksmedarbejdere fra skole og bibliotek – med faglige workshops, hvor læsekonsulenter fra de tre kommuner har introduceret læseudvikling, afstemt forventninger til sproglige fokuspunkter og samlet tekster, der er relevante for børnene. Bibliotekernes tovholdere har varetaget introduktioner til selve frivilligarbejdet med aftaler og tavshedspligt og fortalt om børnebibliotekernes muligheder. Dertil har både børn og frivillige fået en t-shirt med stjernelæserlogoet og en kinabog eller en mappe, som parrene selv beslutter, hvordan de vil bruge.   

I Egedal og Frederikssund har biblioteksmedarbejdere og læsepædagoger foreslået de frivillige, at de fotokopierer forsiderne af de bøger, børnene har læst, og at børnene derefter klistrer kopien ind og giver den stjerner. På hvert bibliotek er der fremstillet en lille stjernelæser-kreakasse med lim, sakse, stjerner med mere.

Biblioteksmedarbejderne afholder kaffemøder med de frivillige cirka en gang om måneden og sørger for løbende at tilbyde relevant og spændende litteratur, og de servicerer de frivillige ved at skabe en hyggelig stemning omkring læseaktiviteterne. Tovholder i Herlev Kommune Sandra Paldrup fortæller, at "i Herlev afslutter de frivillige hver undervisningsdag med en mindre evalueringsrunde med spørgsmålet: Hvordan er det gået, og hvad gør vi mere af næste gang?"

"Selvom de frivillige ikke kender hinanden, så går snakken nemt, for de har jo en fælles interesse i forhold til børn og læsning!" fortæller kulturformidler Mette Sonnenborg, Frederikssund Bibliotekerne. 

Der er brug for nye måder at læse på

Danmark halter bagefter i den nye internationale læseundersøgelse fra december 2017. Her fremgår det, at 4. klasserne i Danmark ikke længere ligger i verdenstoppen, målt på deres læseevner. Danmark er faldet fra en 5. plads i 2011 til en delt 13. plads.

Der er brug for handling. Det vidner den nye landsdækkende læseundersøgelse fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker også om. Rapporten fortæller blandt andet, at læselysten falder, når børnene går i 5. klasse eller deromkring, og det er også her, at faldet i læsning er størst. 

Aktørerne i kommunerne i Frederikssund, Egedal og Herlev vurderer, at der er behov for nye måder at læse på og nye didaktiske måder at lære på.  

Læseaktiviteterne med frivillige i Læseløftprojektet understøtter det eksisterende arbejde på skolerne. Således har projektet i Herlev Kommune for eksempel fokus på, hvordan eleverne i 4. klasse læser fagtekster. Derfor har de frivillige fået en særlig introduktion til, hvordan der målrettet kan arbejdes med at forstå fagtekster indenfor de naturvidenskabelige fag. Og metoderne må gerne være kreative: 

"Ej.. vi troede, vi skulle sidde og høre en hel masse, men så skulle vi også lave noget…" (Barn, Kildegårdsskolen i Herlev)

Børnene skal blive bedre læsere

Læseløftprojektet skal først og fremmest give øget effekt for børnene. Et vigtigt succeskriterie i projektet er således, at læseglæden for de enkelte børn bliver stimuleret. I Herlev er der endvidere forventninger om, at børnene på sigt også bliver bedre til både at læse og forstå begreber og tekster indenfor natur og teknologi. 

"Men vi håber naturligvis også, at de frivillige bliver så engagerede og bidte af arbejdet, at de fortsætter efter projektets afslutning i efteråret 2018", fortæller tovholder og børnebibliotekar Hanne Lund, Egedal Bibliotekerne.

"Vi mener, at projektet er en stor fordel for børnene, fordi en kendt frivillig kan give en anden individuel opmærksomhed end en lærer, der skal favne 24 elever", siger biblioteksleder Kirstine Lundsgaard, Frederikssund Bibliotekerne, og fortsætter: "Vi ved nu, at frivillighed i skolerne er velkomment!" 

Fakta

Hvert 5. år kortlægger Progress in International Reading Literacy Study (Pirls) udviklingen i læsekompetence hos 4- klasseelever i over 50 lande. Danmark deltog i 2016-undersøgelsen med 7.100 elever fra 186 skoler, der er repræsentativt udvalgt.
Tænketanken Fremtidens Biblioteker, 2017: "Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik"

Projekt Læseløft har hentet inspiration i blandt andet Holland, hvor involvering af frivillige i børns læsetræning gennemføres med stor succes. Her arbejder man for eksempel med målrettede rekrutteringsforløb overfor forældre, bedsteforældre og naboer. De frivillige tilbydes forskellige workshopforløb, hvor de lærer, hvordan man kan støtte op om det enkelte barns læsetræning og læselyst på biblioteket, i hjemmet og i skolen – som et supplement til skolernes undervisning.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen i 2017-2018, og det gennemføres i samarbejde med konsulentfirmaet Knudsen Syd.

Af Hanne Marie Knudsen, Konsulentfirmaet Knudsen Syd.