""

Har du gæld på biblioteket?

19.01.22
Alle gebyrer og erstatninger oprettet i 2021 skal betales på ”Mit betalingsoverblik” fra den 24. januar 2022.

Den 1. november 2021 overgik Herlev Bibliotek til et nyt opkrævningssystem. Det betyder, at gebyrer, erstatninger med videre bliver opkrævet og skal betales via Herlev Kommunes betalingssystem ”Mit betalingsoverblik”.

Fra den 24. januar overføres alle biblioteksmellemværender oprettet i 2021 til dette system.

Det betyder, at alle mellemværender oprettet i 2021, nu skal betales i "Mit betalingsoverblik". Mellemværender oprettet før 1. januar 2021, skal stadig betales på biblioteket eller via bibliotekets hjemmeside.

Du finder "Mit betalingsoverblik" på borger.dk eller på Herlev Kommunes hjemmeside.

Hvis du har et gebyr eller en erstatning, så modtager du en faktura i din e-boks.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om ”Mit betalingsoverblik” her: https://herlev.dk/gaeld-til-herlev-kommune

Læs om bibliotekets regler og takster