Nyt om Hjortespring Bibliotek

26.03.15
Muligheder for midlertidigt tilbud i Hjortespring undersøges.
Midlertidigt bibliotek

Der undersøges nu forskellige muligheder for at etablere et sted i det nordlige Herlev, hvor man kan læse avisen, låne bøger, musik mv. og mødes om lokale aktiviteter.
En plan forventes klar i slutningen af april. Indtil da vil alle aktiviteter foregå på Herlev Bibliotek, Bygaden 70.

Kunstværkerne flyttes

På den ene væg i Hjortespring Bibliotek er der et 18 m stort kunstværk ”Af kærlighed til naturen – eller snart er der ikke flere hvaler” af Kirsten Christensen.
Værket vil blive renset for sod efter branden, hvorefter det undersøges om det kan flyttes til det nye bibliotek på Kildegårdskolen Vest.
Undersøgelsen sker i samarbejde med Statens Kunstfond, som i sin tid bevilgede støtte til værket