""

CreaTown – create your own creative town

Herlev Bibliotek udviklede i samarbejde med byens unge et kreativt værksted

Projektets formål

Som en del af etableringen af Biblioteket Kilden blev et 406 m2 stort kælderrum stillet til rådighed for bydelens unge, så de kunne udvikle deres eget kreative læringsrum og mødested.

Herlev Bibliotek gik sammen med Kildegårdskolen og Ballerup Herlev Produktionshøjskole om at skabe dette læringsrum med de unge i førersædet. 

63 unge fra 7. og 9. klasser og fra Ballerup Herlev Produktionshøjskole brugte to intensive uger på at udvikle og opbygge rummet i samarbejde med designere og arkitekter.

Periode

01. januar 2016-31. marts 2017

Ejere af projektet og samarbejdspartnere

Ejer: Herlev Bibliotek

Deltagere: Kildegårdskolen, Ballerup Herlev Produktionshøjskole, Rosan Bosch Studio, Copenhagen Game Collective 

Støttet af

Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Fonden Herlev Bladet

Resultater/erfaringer

De unge voksede med opgaven og tog i stigende grad ansvar og ejerskab over projektet. Mange af dem fik også trænet deres engelskkundskaber, når de skulle tale med udenlandske designere.

Projektet gav også de unge mulighed for at bruge deres kompetencer i en praktisk kontekst, i samarbejde med andre og med et konkret slutmål.

Rummet er efterfølgende blevet brugt til både fritidsaktiviteter og skoleforløb, hvor rummets alternative indretning har muliggjort nye former for undervisning.

Læs/se mere

Projektbeskrivelse med mere på Bibliotekernes Projektbank: http://projektbank.dk/creatown-create-your-own-creative-town

Kontakt

Sandra Paldrup, sap@herlevbibliotek.dk