Dele af udviklingsværktøjet Formidlingsbyen
Dele af udviklingsværktøjet Formidlingsbyen

Formidlingsbyen: Biblioteket som scene for ny formidlingspraksis

Herlev Bibliotek har udviklet procesredskabet Formidlingsbyen, der hjælper bibliotekspersonale med at skabe endnu bedre formidling

Formålet med projektet ”Biblioteket som scene for ny formidlingspraksis” var at udvikle nye formidlingsmetoder, -praksisser og -værktøjer, der fremmer en professionel og kvalificeret biblioteksformidling med afsæt i borgernes behov og interesse. 

Som en del af projektet blev der søgt svar på spørgsmål som: 

  • Hvordan kan bibliotekets indhold iscenesættes og levendegøres på nye måder med forskellige medier, virkemidler og sansebaserede tilgange i overensstemmelse med bibliotekets vision og mission? 
  • Hvordan kan bibliotekets personale indtage nye roller og mødes på nye måder med borgere i det fysiske og digitale rum?
  • Hvordan kan biblioteket udvikle nye former for brugerinvolvering og partnerskaber, der understøtter bibliotekets værdier og taler til forskellige målgrupper? 

Med et fokus på proces og med kunsten som inspirationskilde var projektets teoretiske afsæt Otto Scharmers Teori U, Dorte Skot-Hansens 4-rums-model med vægt på det performative og det inspirerende rum samt kunstsociolog Dag Solhjells formidlingsteori.

Periode

Jan 2012-marts 2014

Ejere af projektet og samarbejdspartnere

Ejer: Herlev Bibliotek
Samarbejdspartnere: Furesø, Glostrup, Frederikssund og Rødovre Bibliotek samt to repræsentanter fra to af Herlevs Kulturinstitutioner; Kunst og Kulturcenter Gammelgaard samt Kulturforvaltningen.

Desuden indgik en gruppe kunstnere i følgegruppen og som workshopdeltagere og procesfacilitatorer løbende gennem projektet.

Produktet Formidlingsbyen blev udviklet i tæt samarbejde med designerne Birte Dalsgård og Anne Hedvig Braat.

Støttet af

Slots- og Kulturstyrelsen.

Resultater/erfaringer

Resultatet af projektet blev det kreative, fysiske spil og procesredskab Formidlingsbyen. 

Redskabet hjælper på legende vis et personale med at arbejde teoretisk og metodisk i udvikling, afvikling og evaluering af formidlingsaktiviteter. 
Det vil sige at finde svar på, hvordan personalet med afsæt i borgernes interesser og præferencer iscenesætter og levendegør bibliotekets indhold på nye måder med forskellige medier, virkemidler og sansebaserede tilgange i overensstemmelse med bibliotekets vision og mission. 

Endvidere arbejdes der med, hvordan man ved hjælp af nye roller kan mødes med borgere i det fysiske og digitale rum og gøre brugerinvolvering og partnerskaber til centrale elementer i formidling.

Læs/se mere

Kontakt

Sandra Paldrup, leder af oplevelse og læring, Herlev Bibliotek
sap@herlevbibliotek.dk