""

Læseløft 10-13 år – med frivillige i skoler og biblioteker

Tre biblioteker arbejdede med at skabe læselyst

Projektets formål

Danmark halter bagefter på læseevner, som det fremgår af de seneste internationale læseundersøgelser. Rapporter viser også, at børns læselyst især falder omkring 5. klasse.

Projektet har derfor haft til formål at give nye bud på, hvordan vi motiverer børn i alderen 10-13 år til at blive endnu bedre læsere ved hjælp fra frivillige læsevenner. Ud over at være et kærkomment supplement for både lærere og biblioteksfolk kan en frivillig give en anden individuel opmærksomhed end en skolelærer.

Børn og frivillige i tre kommuner, Frederikssund, Egedal og Herlev, har deltaget i forløb med vægt på forskellige aspekter af læseoplevelsen: I Frederikssund var det selve læselysten, i Egedal var det afkodningen af teksten, og i Herlev forståelsen.

I Herlev foregik forløbene med børn fra 4. klasserne fra Kildegårdskolen som en del af NaturTeknologi-faget og altså med fokus på faglig læsning. Eleverne blev inddelt i små grupper, der hver gennemgik tekster og praktiske øvelser med en frivillig over tre lektioner.

Periode

1. marts 2017-31. december 2018

Ejere af projektet og samarbejdspartnere

Ejer: Frederikssund Bibliotekerne

Deltagere: Egedal Bibliotekerne, Herlev Bibliotek

Støttet af

Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Resultater/erfaringer

Formen på projektet i Egedal, hvor en frivillig mødtes og læste med én elev en gang ugentligt, bidrog til at løfte elevernes læsefærdigheder og lix-niveau. 

Både i Herlev og Frederikssund gav eleverne udtryk for, at det var ”sjovt” og ”hyggeligt” at være med i projektet – og også at de lærte noget. 
Testperioden var dog i Herlev og Frederikssund for kort til at kunne vurdere i hvilket omfang, eleverne fik et læsefagligt løft og en øget motivation for at læse.

Samarbejdet med frivillige voksne  var meget værdifuldt for projektet. De frivillige, der meldte sig, var meget kompetente, og flere ville gerne fortsætte efter endt projektperiode.

Læs/se mere

Projektbeskrivelse med mere på Bibliotekernes Projektbank: http://www.projektbank.dk/laeseloft-10-13-ar-med-frivillige-i-skoler-og-biblioteker

Kontakt

Sandra Paldrup, sap@herlevbibliotek.dk