Børn løser praktisk opgave i forbindelse med læseforløb
Børn løser praktisk opgave i forbindelse med læseforløb

AL TID – lyst til faglig læsning for 4.-5. klasse

Nu kan dine elever udforske begrebet TID med AL TID – et læringsforløb i natur/teknologi
Formålet med undervisningsforløbet AL TID er at introducerer elever til begrebet tid og give dem mulighed for at gøre sig sanselige og faglige erfaringer gennem forskellige hands-on aktiviteter. Som en del af forløbet vil eleverne skulle finde viden om fortiden, mærke og måle tiden samt se og bruge tiden. 
 
Aktiviteterne introducer ord og faglige begreber som fortid, tidsfornemmelse, reaktionstid, puls, hastighed, lukketid og slowmotion. Som en del af forløbet vil eleverne læse korte fagtekster, vejledninger og instruktionstegninger, undersøge begrebet tid samt videreformidle deres viden og erfaringer.
 

Forløbets mål

 • Eleverne har viden om udvalgte fagord og begreber og kan anvende dem mundligt. 
 • Eleverne har blik for (en begrænset) teknologisk udviklings kronologi og sammenhæng. 
 • Eleverne har viden om enkelte faglige teksttypers formål og struktur.  
 • Eleven kan opstille forventninger omkring tid, som eksempelvis måling og hastighed, og teste dem i undersøgelser.
 

Hvad?  

Tre dage med to lektioner på biblioteket:  

Dag 1
FIND FORTIDEN 

 • Eleverne skal finde viden om teknologiske opfindelser og udarbejde et tidslinjespil på baggrund af deres viden.
 • Eleverne skal videreformidle deres viden til hinanden. 
   
Dag 2
MÆRK OG MÅL TIDEN
 • Eleverne skal sanse tid og finde frem til, hvordan de i en gruppe opnår en fælles tidsfornemmelse.
 • Eleverne skal stifte kendskab med puls og finde ud af, hvor hurtigt pulsen slår før og efter bevægelse. 
 • Eleverne skal måle deres reaktionstid.
 
Dag 3
SE OG BRUG TIDEN
 • Eleverne skal opdage, hvordan tid kan være synlig ved brug af et kamera. 
 • Eleverne skal tegne med lys på billeder med lang lukketid og filme deres egne bevægelser i slowmotion. 
   

Hvordan? 

Eleverne arbejder sammen i grupper af 5-6 personer og vil undervejs få støtte af undervisere fra biblioteket og klassens lærer.

Vurdering af opfyldelse af mål

Som en del af forløbet taler vi løbende med eleverne om deres før og efterviden, hvad de har lært og oplevet.  
Som lærer er du meget velkommen til at spørge ind til elevernes oplevelser og/eller kontakte biblioteket med idéer, spørgsmål og feedback på mail crealab@herlevbibliotek.dk

Forslag til supplerende aktiviteter og opsamling i klassen

Som lærer kan du vælge at lave et parrallet forløb om TID i klassen. I kan eksempelvis arbejde med at lave et solur, beregne tidsforskelle eller udarbejde elevernes egen tidslinje.

I kan også inddrage danskfaget og skive en stil om, hvad eleverne bruger deres tid på, eller læse og analysere litteratur, der behandler tidsbegrebet i form af eksempelvis tidsrejser, sci-fi og fremtidsfortællinger. Vi hjælper gerne med inspiration til litteratur på biblioteket.

Klassetrin

4.-5. klasse.

Fag

Forløbet tager udgangspunkt i natur/teknologi, men inddager også historiefaget. Forløbet kan gøres yderligere tværfagligt ved at inddrage danskfaget.

Hvornår?

Skoleåret 2018-2019 er fuldt booket. Forløbet udbydes igen i udvalgte perioder i skoleåret 2019-2020.

Booking

Kontakt os på mailadressen crealab@herlevbibliotek.dk, hvis du vil høre mere og eventuelt booke et forløb.