Computerkode

Kreativ Programmering

23.05.22
Introduktion til programmering med fokus på et kreativt, visuelt produkt

Dette forløb giver en introduktion til basal programmering og algoritmer, hvor målet er, at eleverne koder et simpelt, visuelt program eller animation. Her vil vi komme ind på, hvad en algoritme er, og hvordan programmer på en computer egentlig bygges op. Desuden får eleverne et forhold til, at der er et menneske bag ethvert computerprogram. 

Vi bruger p5.js, der bygger på programmeringssproget JavaScript. Med p5.js er det relativt simpelt at komme i gang med at lave spændende programmering. Det hele ligger desuden online, hvilket giver eleverne mulighed for at dele programmer med hinanden. 

Forløbets mål

  • Eleverne prøver kræfter med programmering og algoritmer
  • Eleverne opnår en bevidsthed om, hvad der ligger bag digitale teknologier
  • Eleverne forstår, at al teknologi er programmeret af mennesker

Klassetrin

7.-10. klasse

Fag 

Relevant i flere fag for eksempel matematik, samfundsfag, engelsk og fysik/kemi  

Tid

Forløbet varer cirka 90 min. 

Forløbet kan også strække sig over flere gange, hvor eleverne får mulighed for at blive mere selvstændige i programmering, lære mere om design og opbygning af et program og for eksempel programmere deres eget spil.

Hvornår

Fra start uge 45 2022 til og med uge fire 2023. Tidspunkt og dato findes i fællesskab. 

Booking

Book på skoler@herlevbibliotek.dk 

Forberedelse 

Eleverne/skolen skal selv have computere med. Desuden skal eleverne bruge deres telefon for at få adgang til internettet.