""

Lær om programmering uden computer!

Programmering uden en computer, kan det lade sig gøre?

Igennem små lege og øvelser stifter eleverne bekendtskab med, hvordan en computer fungerer. Øvelserne og legene får eleverne til at forstå, at en computer ikke selv kan tænke, men kun gør det man har fortalt den, at den skal gøre.

Eleverne kommer til at lave sjove øvelser, hvor de selv skal give instruktioner til deres klassekammerater for at løse en specifik opgave. 

Forståelsen for hvordan computeren har brug for klare instruktioner vil være en hjælp, når de på et senere tidspunkt vil blive præsenteret for blokprogrammering med for eksempel programmerne UltraBit og Scratch.

Forløbets mål 

Eleverne opnår indsigt i hvad der skal til for, at en computer kan udføre en opgave.

Eleverne opnår viden om, at en computer ikke kan tænke selv. 

Eleverne bliver bekendte med begreberne algoritme, instruktion og programmering. 

Klassetrin

2. klasse.

Tid

Forløbet varer cirka 60 minutter.

Hvornår

Fra uge 35 (dog ikke i ugerne 43 og 44)

Tirsdage og torsdage for Kildegårdskolen – på Biblioteket Kilden, Dildhaven.
Andre skoler, alle dage – på Herlev Bibliotek, Herlev Bygade.

Booking

Kontakt os på mailadressen crealab@herlevbibliotek.dk, hvis du vil høre mere og eventuelt booke et forløb.