Sprogcafé / language café

Sprogcaféen holder sommerferie til og med 9. august.

I Røde Kors Herlevs sprogcafé kan du øve dansk med frivillige på Herlev Bibliotek.

Hvornår

Alle tirsdage klokken 17.30-18.30
Dog ikke på bibliotekets lukkedage og i skolernes sommerferie.
 

Hvor

Herlev Bibliotek
 

Tilmelding

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Henvend dig til bibliotekets personale, hvis du ikke kan finde os.
 

Alle er velkomne

I Røde Kors' sprogcafé er alle velkomne uanset danskniveau. I sprogcaféen kan du for eksempel få støtte til lektierne fra sprogskolen eller træne "hverdagsdansk".
 

Om Røde Kors’ sprogcaféer

I vores Røde Kors sprogcaféer byder frivillige dig velkommen og støtter dig med at øve det danske sprog. Sproget kan for mange være nøglen til arbejde, uddannelse og venskaber, og hos Røde Kors har de frivillige sprogtrænere roen, tiden og nærværet til at øve det danske sprog i trygge rammer.

Du kan læse mere om Røde Kors’ sprogindsatser på: Røde Kors' sprogunivers
 

Vil du være frivillig sprogtræner i Røde Kors?

Hvis du vil vide mere om at være frivillig sprogtræner i Røde Kors, er du velkommen til at kontakte Line Rasmussen, liras@rodekors.dk, 2138 8732
 

-----------------------------------------------------------------------------------
English translation

Do you need to practice Danish?

In the Red Cross Herlev's language café, you can practice Danish with volunteers at Herlev Library.
 

When: 

Every Tuesday from 5:30 PM to 6:30 PM 
First time is Tuesday, April 30th
 

Where: 

Herlev Library
 

Registration:

It's not necessary to sign up beforehand. Should you require assistance locating the language café, kindly approach the library personnel.
 

Everyone is welcome 

In the Red Cross' language café, everyone is welcome regardless of Danish level. In the language café, for example, you can get support with homework from language school or practice "everyday Danish".
 

About Red Cross' language cafés: 

In our Red Cross language cafés, volunteers welcome you and support you in practicing the Danish language.
Language can be the key to work, education, and friendships, and at the Red Cross, our volunteer language trainers have the calmness, time, and presence to practice the Danish language in safe learning environments.

You can read more about Red Cross' language initiatives at: Røde Kors' sprogunivers