Låneregler og priser

Her kan du se gældende regler for lånetider, gebyrer og erstatninger

Gebyrer

Icon Description

Du skal betale gebyr efter gældende takst, hvis du afleverer for sent. Gebyrer tilskrives ved lånetidens udløb og ved for sen fornyelse (fornyelse efter udløbet lånetid).

Gebyrer tilskrives efter materialernes udlånsdato. Gebyret kan i første omgang højst udgøre 20 kr. for materialer, som du har lånt samtidig, som har samme lånetid, og som afleveres samlet.

Du er selv ansvarlig for løbende at kontrollere, hvad du har lånt og få det afleveret til tiden. 

Du kan på din brugerprofil her på hjemmesiden under Gebyrer & Erstatninger se, om du skylder et eller flere gebyrer.

Takster og gebyrer vedtages hvert år af kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af de kommende års budget.

Gebyr for overskridelse af lånetiden opkræves med hjemmel i Lov om Biblioteksvirksomhed.

Takster

Børn under 18 år

Børn betaler ikke gebyrer. Beskadigede eller mistede materialer skal erstattes.
 

Voksne fra 18 år

Ved lånetidens udløb: 20 kr.

Efter to uger: 50 kr.

Efter to måneder: 205 kr.

 

Du vil blive udelukket fra at låne og reservere materialer, hvis du skylder 200 kr. eller mere.

Bortkomne eller beskadigede materialer

Icon Description

Hvis du beskadiger eller mister et lånt materiale, skal du erstatte det. Erstatning sker efter standardpriser, som dækker genanskaffelsespris, indbinding med mere. Biblioteket forbeholder sig dog ret til i særlige tilfælde at ændre standardpriserne, både nedsætte og forhøje.

I forbindelse med flerbindsværker kan biblioteket forlange, at alle bind i værket erstattes.

Hvis bortkomne materialer indleveres inden et halvt år fra erstatningstidspunktet, får du, mod forevisning af kvittering/regning for erstatningen, erstatningsbeløbet tilbagebetalt. Du skal stadig betale gebyr og bibliotekets omkostninger i forbindelse med udsendelse af regning med videre.

Påmindelser på sms, e-mail eller app

Icon Description

På din udlånskvittering og i din lånerstatus på hjemmesiden eller i appen står datoen for, hvornår du skal aflevere dine lånte materialer. Dette er sidste dag, du kan aflevere eller forny materialet uden gebyr.

Hvis du har oplyst din e-mailadresse og/eller dit mobilnummer, vil du få tilsendt en påmindelse før afleveringsfristen. Du kan indsætte dit mobilnummer og/eller din e-mail under din brugerprofil, når du er logget ind. 

Du kan også få notifikationer som push-beskeder i appen ”Biblioteket”.

Du skal altid betale gebyr, hvis du afleverer eller fornyer for sent, også selvom du ikke har modtaget en påmindelse eller hjemkaldelse før afleveringsfristen.

Biblioteket rykker kun én gang

Icon Description

Vær opmærksom på, at biblioteket kun udsender én hjemkaldelse ved overskridelse af lånetiden. 

Når du har fået et gebyr eller en erstatning, modtager du en faktura i din e-boks.

Sådan betaler du

Icon Description

Gebyrer og erstatninger skal betales via Herlev Kommunes  "Mit Betalingsoverblik". Du finder "Mit betalingsoverblik" på borger.dk. 

Har du spørgsmål til din regning, kan du kontakte Opkrævningen tlf. 44 52 70 75

Bemærk, at der kan gå op til 72 timer, før din betaling kan ses på hjemmesiden og i appen Biblioteket. 
Derfor vil du kunne opleve, at der stadig vises gebyrer/erstatninger på hjemmesiden/appen, selvom du lige har betalt din regning.
På Mit Betalingsoverblik kan du altid se en opdateret status.

Hvis dine mellemværender overstiger 50 kr., vil du 14 dage efter, du har fået tilsendt en faktura, modtage første rykker. 
Yderligere 14 dage senere modtager du anden rykker.  Hvis du stadig ikke har betalt, vil dit mellemværende blive sendt til inddrivelse 14 dage efter anden rykker.

Indmeldelse og lån

Icon Description

For at låne bøger, musik og andet skal du være registreret som bruger.  Nogle af bibliotekets tilbud kan du kun kan benytte, hvis du bor i Herlev Kommune.

Du kan blive oprettet som låner ved at henvende dig på biblioteket. Du skal huske at medbringe dit sundhedskort.

Har du ikke et cpr.-nummer, skal du medbringe pas eller anden legitimation.

Du kan også selv oprettet dig som låner på vores hjemmeside. Du skal bruge dit MitID.

Når du er oprettet som låner, bruger du dit sundhedskort eller cpr.-nummer til at låne – alternativt kan du vælge at få et lånerkort. Du vælger selv en firecifret pinkode, du bruger ved lån.

Du hæfter for de udlån, der er på dit kort.

Børnelånerkort

Icon Description

Børn under 18 år skal have en samtykkeerklæring fra en økonomisk ansvarlig for at kunne låne på biblioteket.  Det er vigtigt, at barnets fornavn og efternavn udfyldes nøjagtigt, som det står på sundhedskortet – også i  forhold til specialtegn.

Hvis I har brug for hjælp til at logge ind på blanketten eller til at udfylde den, så henvend jer på biblioteket, personalet vil meget gerne hjælpe.

Børn kan få et lånerkort, de kan bruge i stedet for sundhedskortet. Lånerkortet udleveres på biblioteket mod forevisning af sundhedskortet.

Lånetid

Icon Description

Din lånetid er normalt en måned. Nogle materialer kan lånes i syv eller 14 dage.
Afleveringsdatoen vil fremgå af din udlånskvittering, på bibliotekets hjemmeside eller i appen ”Biblioteket”.

Hvis lånetiden overskrides, opkræver vi gebyrer efter gældende takst. Du skal betale gebyr, selvom du ikke har modtaget en påmindelse om aflevering.

Forny lån

Icon Description

Lån kan fornys, hvis der ikke er andre lånere, der har reserveret materialet.

Reserveringer

Icon Description

Hvis et materiale er udlånt, kan du reservere det via bibliotekets hjemmeside, appen ”Biblioteket”, bibliotek.dk eller ved personlig henvendelse på biblioteket.

Når materialet er klar til afhentning, modtager du besked via e-mail, sms eller notifikation i appen ”Biblioteket”. I beskeden er der et afhentningsnummer, som du skal bruge for at finde materialet på afhentningshylden.

Et reserveret materiale kan kun lånes af den person, det er reserveret til. Hvis du skal hente reserveret materiale for en anden, skal du altså medbringe vedkommendes sundhedskort eller cpr.-nummer samt pinkode.

Aflevering i postkasse

Icon Description

Afleverer du materialer i bibliotekets postkasse på Herlev Bygade 70 uden for åbningstiden, bliver materialerne først registreret som afleverede den efterfølgende åbningsdag. Det er dagen for registreringen, der er gældende som afleveringsdato.

Nye kontaktoplysninger

Icon Description

Hvis du får beskeder fra biblioteket via e-mail, sms eller appen ”Biblioteket”, skal du huske at opdatere dine kontaktoplysninger i appen eller på bibliotekets hjemmeside.

Du skal betale gebyr, selvom du ikke har modtaget en påmindelse om aflevering.