Nyt fra biblioteket

Lukkedage i maj og juni

Se vores åbningstider omkring sæsonens mange helligdage

Af Kirstine Dalsg…

Hovedbiblioteket er lukket den

1. maj
9. maj, Kristi himmelfartsdag
19.-20. maj, pinse
5. juni, grundlovsdag
 

Biblioteket Kilden er lukket den

9.-12. maj, Kristi himmelfart
18.-20. maj, pinse
5. juni, grundlovsdag

1. maj er der ikke bibliotekspersonale på Biblioteket Kilden.