9.april
9.april

Aldrig mere 9. april

Med flaget på halvt mindes vi i dag den dag for 78 år siden, hvor tyskerne iværksatte Operation Weserübung.

Operation Weserübung var tyskernes kodeord for besættelsen af Danmark og Norge. Oprindeligt var Danmark slet ikke en del af planen, men som følge af den store interesse i Norge, så tyskerne det snart som en fordel også at have kontrol over Danmark. Især Aalborg lufthavns fordelagtige placering blev afgørende for beslutningen om også at besætte Danmark.  Således blev det, at Operation Weserübung blev delt i to, Weserübung Nord og Süd. Begge sat til at begynde på slaget 04.15 den 9. april 1940. Nord havde til formål at besætte Norge, mens Süd gjaldt besættelsen af Danmark. I Tyskland havde man forberedt sig på to mulige scenarier, en fredelig dansk overgivelse eller en total nedkæmpning af den eventuelle danske modstandskamp.

Til lands, til vands og i luften

Da klokken slog 04.15 gik de tyske tropper over den dansk-tyske grænse, transportskibet ”Hansestadt Danzig” anløb Langelinie i København og den tyske gesandt afleverede den tyske regerings skriftlige begrundelse for angrebet til den danske udenrigsminister, P. Munch. Dette alt imens, at Luftwaffe med deres bombemaskiner fløj lavt over København, klar til at bombardere den danske hovedstand, hvis ikke den danske regering indfriede tyskernes krav. Klokken 05.30 mødtes udenrigsministeren med regeringsledelsen og kongen på Amalienborg for at vurdere situationen og træffe beslutning om Danmarks næste træk. Mens mødet stod på foregik kamphandlinger lige udenfor på slotspladsen mellem Livgarden og de tyske tropper. Efter kun en halv time besluttedes det, at Danmark måtte overgive sig og kamphandlingerne blev i løbet af de næste timer bragt til ende rundt om i det danske land. I dag flager vi således stadig på halvt for at mindes de danske soldater, som kæmpede for Danmarks frihed en tidlig morgen i april for 78 år siden.

Materialer
GennemseGennemse
  • Bog

9. april : da Danmark blev besat

Af Flemming Søeborg (2015)
Om optakten til besættelsen, de højspændte begivenheder på selve dagen og danskernes hverdag i tiden efter den tyske ...
Læs mere
Thomas Harder: Besættelsen i billeder : Danmark 1940-45
GennemseGennemse
  • Bog

Besættelsen i billeder : Danmark 1940-45

Af Thomas Harder (2015)
Fotografisk billedværk med ca. 600 fotografier, avisforsider, tegninger og annoncer om forskellige begivenheder og as...
Læs mere
GennemseGennemse
  • Bog

Soldaten, der vidste, han skulle dø : beretninger om fire timers krig den 9. april 1940 i Sønderjylland

Af Flemming Just (f. 1950-12-18) (2015)
Historisk, dokumentarisk beretning, der med omdrejningspunkt i skæbnen for menig nr. 108, Oluf Arthur Hansen, fortæll...
Læs mere
GennemseGennemse
  • Bog

9. april 1940 - hele historien : hvad der virkelig skete

Af Dan Hilfling Petersen (2010)
Forfatteren fortæller hele historien om dagen hvor Tyskland besatte Danmark i 1940 og afslutter med en teori om, hvad...
Læs mere