Ledige stillinger

Søg job på Herlev Bibliotek


Digital formidler ved Herlev Bibliotek

Kan du arbejde både kvalitativt og datadrevet med design og konceptudvikling baseret på brugernes behov, teknologiske muligheder og formidlingsmæssige værdier? Bevæger du dig ud mellem mennesker, observerer og afkoder deres ord og handlinger for med afsæt heri at finde løsninger, der sikrer produkter, der passer til brugerne?

Herlev Bibliotek søger en formidler, som kan skabe vedkommende digitale services og i formidling via relevante medier og platforme kan sikre en øget teknologiforståelse og digital dannelse blandt børn, unge og voksne.

Du kommer til at:

  • Arbejde med design og udvikling af digitale produkter og services både selvstændigt og i tværfaglige teams, der understøtter bibliotekets forskellige lærings- og oplevelsesaktiviteter målrettet diverse brugergrupper.
  • Udvikle og afholde læringsaktiviteter om digital udvikling, dannelse, teknologi-forståelse samt design og innovation målrettet børn, unge og voksne.
  • Opdatere og vedligeholde bibliotekets digitale redskaber, programmer og gennem videndeling sikre og støtte kendskab og brug hertil blandt kolleger.
  • Indgå i forskellige udviklingsforløb og projekter omkring digital formidling – konkret vil du blive en del af projektet Bibliobitternes Verden: en legende indgang til biblioteket for børn .
  • Formidle materialer om digital udvikling og teknologier for borgere i biblioteket.
  • Bidrage til evaluering og dokumentation af effekter af forskellige læringsaktiviteter.

Du vil blive en del af teamet, der arbejder med udvikling og afholdelse af Oplevelses- og Læringsaktiviteter samt tilknyttet formidlingsteamet omkring det performative rum, Demoteket.

OM dig

  • Du er visionær og engageret i kultur og biblioteker.
  • Du har en faglig viden om digital læring og de udfordringer, implikationer og forandringer, som de nye teknologier fører med sig, herunder påvirkningen af borgernes hverdag.
  • Du arbejder metodisk og struktureret og har veludviklede kommunikations- og samarbejdsevner.
  • Du har erfaring med at inddrage forskellige målgrupper i ide´- og udviklingsprojekter.

Dine kvalifikationer er vigtigere end din uddannelsesmæssige baggrund. Du kan have læst Digital Design og Interaktive Teknologier (ITU); Informationsvidenskab, IT og interaktionsdesign (SDU) eller Informationsvidenskab og kulturformidling (KU)

Om Herlev Bibliotek

Herlev Bibliotek har en veldefineret kerneopgave: At skabe lyst til læring. Sammen arbejder vi kontinuerligt med at udvikle levende, kreativ formidling af viden og oplevelser, der knytter sig til bibliotekets fysiske og digitale medier. Fokus er på borgerinddragelse, herunder nye måder at måle behov og tilfredshed på samt at bidrage aktivt til alle borgeres digitale transformation. 

Ansættelse og løn

Stillingen er på 37 timer pr uge. Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. Der må påregnes skiftende/fleksible arbejdstider, herunder aften- og weekendarbejde.

Øvrige oplysninger

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2021 eller snarest muligt herefter. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i ugerne 20, 22 og 23. Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte leder af Oplevelse og Læring, Sandra Paldrup tlf.: 4452 5713 eller bibliotekschef Linda Klingenberg tlf.: 4452 5701.

Send din ansøgning , så vi har den senest 10. maj 2021.

Send ansøgning