Ledelse og organisation

Bibliotekets ledergruppe:

Bibliotekschef
Thomas Angermann

Souschef 
Lisbeth Gøttsche

Leder af Oplevelse og Læring
Sandra Paldrup

 

""

Ledelsesteamet i Herlev Bibliotek arbejder sammen om at skabe kurs, koordinering, procesfacilitering og ”commitment” – her oversat til ”engagement”.

Som biblioteket i øvrigt er også ledelsen i Herlev Bibliotek i konstant udvikling, og blandt andre inspireret af : Anders Trillingsgaard: "Ledelsesteamet gentænkt. Sådan skaber I kurs, koordinering og commitment"(2015).

Ledelsen er organiseret i et team på tre med hver sit hovedansvar: Bibliotekschefen har det overordnede ansvar for at sætte kursen. Souschefen har ansvar for koordinering og Leder af Oplevelse & Læring har ansvar for facilitering af de løbende udviklingsprocesser i biblioteket. I det daglige arbejder ledelsen tæt sammen om ansvaret for den samlede udvikling, herunder sikring af det fælles ”commitment ” omkring opfyldelse af bibliotekets kerneopgave.

Andre ledelsesteoretikere som er inspiration for Herlev Bibliotek er Otto Scharmer: "Teori U", Ralph Stacey med sin kompleksitetsteori som opgør mod New Public Management -teoretikere, Ole Fogh Kirkeby: ”Det nye lederskab” (2018) og senest professor Finn Thorbjørn Hansen fra Ålborg Universitet, som har skrevet bogen: ”At møde verden med undren. Dannelse, innovation og organisatorisk udvikling i et værensfilosofisk perspektiv” (2018).

 

 

Organisation

""

Herlev Bibliotek er organiseret i fire formidlingsteams med ansvar for enkelte fagområder/brugergrupper:  

  • Global zone: møderum for deltagelse i debat. International nyhedsformidling, blade, tidsskrifter og aviser mv.
  • Fiktion & Fakta: inspirationsrum for oplevelser med såvel fiktion og kunst: romaner, lyrik, litteratur og sprog, musik og kunst som fakta og viden om forskellige emner fra filosofi og historie til blomsterbinding
  • Demoteket, som er den performative zone for kreative unge og andre interessegrupper med lyst til at skabe og udfolde sig.
  • Børn & familie er zonen for børnefamilier, som vil gå på opdagelse og hente inspiration til både leg og læring

Alle biblioteksarbejdere er ”dannelses-agenter” tilknyttet et af tre kompetencespor med forskelligt fokus:

  • Værtskab: service og social dannelse
  • Viden: information og digital dannelse
  • Oplevelse & Læring: events og kulturel dannelse

I fællesskab arbejder de fire formidlingsteams med opfyldelse af Kerneopgaven:  ’at skabe lyst til læring og deltagelse’. Det sker med udgangspunkt i firerumsmodellen, som er en illustration af de mangefaciliterede opgaver biblioteker løser i det 21. århundrede.

 

Firerumsmodellen er udviklet af Dorthe-Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen og er  fx beskrevet i rapporten Folkebibliotekerne i videnssamfundet 

Politisk ledelse

Center for By, kultur og erhverv

 ""