Mål, vision og kerneopgave

Folkebibliotekernes formål beskrevet i lovens §1 og 2: ”at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet …. gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet”

Ud fra dette er Herlev Biblioteks mål, vision og kerneopgave:

MÅL

At understøtte det enkelte menneskes medfødte nysgerrighed ved at fremme lyst og evne til at navigere i vidensamfundet

VISION

”Herlev Bibliotek skal være et åbent og dynamisk frirum, der understøtter personlig udvikling, læring, kulturel aktivitet og deltagelse i den demokratiske samfundsdebat”.

Visionen bygger på fire værdier:
• Åbenhed
• Kvalitet
• Neutralitet
• Dynamik

Værdierne er valgt i dialog med bibliotekets brugernævn og interesserede borgere i 2008.

På baggrund af de fire værdier arbejder Herlev Bibliotek i udviklingen af biblioteket ud fra en vedtaget 2020-plan.

Læs mere om 2020-planen og den samlede rapport

Samtidig er en 2025-plan for bibliotekets udvikling under udarbejdelse.

KERNEOPGAVE

”Vi skaber lyst til …. læring” er bibliotekets dynamiske kerneopgave, som vi kan omformulere i forhold til de konkrete opgaver, vi løser i dagligdagen. Eksempelvis:

• Vi skaber lyst til debat og inviterer til deltagelse
• Vi skaber lyst til at dele viden og oplevelser
• Vi skaber lyst til at lære og mulighed for at være