Kerneopgave og værdier

Folkebibliotekernes formål er beskrevet i "Lov om biblioteksvirksomhed"s §1 og 2: ”at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ... gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet”

Bibliotekets virksomhed hviler på Biblioteksloven og Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed.

I følge loven er folkebibliotekernes formål:

"... at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier."

Herudover har Herlev Bibliotek en formuleret kerneopgave:

“At skabe lyst til læring og deltagelse i kulturaktiviteter.”

Opfyldelse af kerneopgaven sker gennem levende formidling af indhold fra samlingen.

Herlev Bibliotek arbejder i udviklingen af biblioteket og mødet med byens borgere ud fra fire værdier.

Bæredygtighed

Diversitet

Dynamik

Fællesskab