Kerneopgave og værdier

Folkebibliotekernes formål er beskrevet i "Lov om biblioteksvirksomhed"s §1 og 2: ”at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ... gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet”

Herlev Biblioteks kerneopgave:

At skabe lyst til læring og deltagelse i kulturaktiviteter. Opfyldelse af kerneopgaven sker gennem levende formidling af indhold fra samlingen.
 

Herlev Bibliotek arbejder i udviklingen af biblioteket ud fra fire værdier.

Herlev Biblioteks fire værdier:

  • Bæredygtighed
  • Diversitet
  • Dynamik
  • Fællesskab

Sammen med bibliotekslovens krav om kvalitet, alsidighed og aktualitet er bibliotekets fire værdier grundlag for såvel valg af materialer til bibliotekets samling som for den levende formidling og kommunikation til borgerne.

Frem mod 2025 arbejder Herlev Bibliotek desuden mod følgende pejlemærker:

  • Læselyst, læring og digital transformation
  • Trivsel og sundhed
  • Byudvikling, sammenhængskraft og fællesskab
     

I perioden 2010-2020 skete udviklingen af biblioteket ud fra en vedtaget 2020-plan, som det nuværende arbejde er en videreudvikling af.

Læs mere om 2020-planen og den samlede rapport