Regler og takster

Alle kan låne på biblioteket, og du kan låne på alle landets biblioteker

Indmeldelse og låneregler

Du kan blive oprettet som låner ved at henvende dig på biblioteket. Du skal huske at medbringe dit sundhedskort. Har du ikke et cpr.-nummer, skal du medbringe pas eller anden legitimation.
Du kan også selv oprette dig som låner på vores hjemmeside. Her skal du bruge dit MitID.

Når du er oprettet som låner, bruger du dit sundhedskort til at låne bøger – alternativt kan du vælge at få et lånerkort. Der tilknyttes en firecifret selvvalgt pinkode til kortet. Du hæfter for de udlån, der er på dit kort.

Husk at melde adresseændring til biblioteket. Hvis du får beskeder fra biblioteket via e-mail eller sms, skal du også huske at fortælle, hvis du får en ny e-mailadresse eller et nyt mobilnummer. Du kan også ændre det på hjemmesiden under "Min side".

Børnelånerkort

Børn under 18 år skal have en samtykkeerklæring fra en økonomisk ansvarlig for at kunne låne på biblioteket. Du kan oprette dit barn via dette link.

Du kan få et lånerkort, du kan bruge i stedet for sundhedskortet.  Lånerkortet udleveres på biblioteket mod forevisning af sundhedskortet.

Har du og barnet beskyttet adresse, så skal I henvende jer på biblioteket angående oprettelse.

Låneregler

Lånetiden er normalt en måned. Nogle materialer kan lånes i syv eller 14 dage. Afleveringsdatoen vil fremgå af din udlånskvittering.

Afleverer du materialer i bibliotekets postkasse uden for åbningstiden, bliver materialerne først registreret som afleverede den efterfølgende åbningsdag. Det er dagen for registreringen, der er gældende.

Lån kan fornys, hvis der ikke er andre lånere, der har reserveret materialet.

Hvis et materiale er udlånt, kan du reservere det via bibliotekets hjemmeside, bibliotek.dk eller ved personlig henvendelse på biblioteket.
Når materialet er klar til afhentning, modtager du besked som brev, e-mail eller sms. På beskeden er der et afhentningsnummer, som du skal bruge for at finde materialet på afhentningshylden.
Hvis du skal hente reserveret materiale for en anden, skal du medbringe vedkommendes sundhedskort eller cpr.-nummer samt pinkode.

Hvis lånetiden overskrides, opkræves gebyrer efter gældende takst. Du skal betale gebyr, selvom du ikke har modtaget en påmindelse om aflevering. Det er dit ansvar at holde øje med afleveringsdatoen.

Læs mere om gebyrer og priser for print og lignende

Bortkomne eller beskadigede materialer

Hvis du beskadiger eller mister det lånte materiale, skal du erstatte det. Erstatning sker efter standardpriser, som dækker genanskaffelsespris, indbinding m.m. Biblioteket forbeholder sig dog ret til i særlige tilfælde at ændre standardpriserne, både nedsætte og forhøje.

Vær opmærksom på, at det er dyrt at erstatte især spil og dvd’er, da biblioteket betaler for rettigheden til at udlåne disse.

I forbindelse med flerbindsværker kan biblioteket i enkelte tilfælde forlange, at hele værket erstattes.

Hvis bortkomne materialer indleveres inden 1/2 år fra erstatningstidspunktet, får du, mod forevisning af kvittering/regning, erstatningsbeløbet tilbagebetalt – dog fratrukket gebyr og bibliotekets omkostninger i forbindelse med udsendelse af regning m.v.

Dyr på biblioteket

Det er ikke tilladt at medbringe dyr på biblioteket med undtagelse af servicedyr.