Adgang for alle

Få din tekst læst op, f.eks. teksten her på vores hjemmeside, hvis du har svært ved at læse og stave.

Adgang for Alle er et program, der er udviklet af IT- og Telestyrelsen. Du kan hente det gratis på nettet.

Klik på download og installer programmet på din egen pc. Næste gang, du møder en tekst, du har svært ved at læse, åbner du programmet. Du markerer blot teksten, og så får du den læst op.

Download Adgang for Alle

Se en video, der i lyd og billeder forklarer, hvad programmet kan bruges til.

NB! Adgang for Alle kan bruges af ordblinde og svage læsere, men ikke af blinde og meget svagtseende personer, da markering af tekst er en forudsætning for oplæsning.