Creatown
Creatown logo

Creatown - create your own creative town

17.03.16
Creatown er et tilbud til bydelens unge om at blive medskabere af et stort dynamisk læringsrum, mødested og fællesbibliotek som bliver katalysator for unges fællesskaber, kreativitet, produktion, udvikling og læring i Herlev Nord. I Creatown er unge i centrum, når de skaber nye byrum.

Herlev Bibliotek har i foråret 2016 modtaget en bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen, til udvikling af et kreativt læringsrum og dynamisk mødested for unge i Hjortespring, Creatown – en sammentrækning af: create your own creative town. 

Creatown er et tilbud til bydelens unge om at blive medskabere af et stort dynamisk læringsrum, mødested og fællesbibliotek som bliver katalysator for unges fællesskaber, kreativitet, produktion, udvikling og læring i Herlev Nord. 

Creatown etableres på Kildegårdsskolen i Hjortespring, i samarbejde med produktionsskolen og Herlev Bibliotek, midt i det miljø, hvor bydelens børn og unge allerede færdes. Med afsæt i et 406 m2 stort rum og i samspil med bl.a. arkitekter og designere inddrages lokale unge i kreative læringsprocesser, hvor filmproduktion, interaktive medier og spiludvikling bliver udgangspunkt for borgerdreven innovation og biblioteksudvikling. Efter-og under realiseringen udarbejder de unge en kommunikationsplan for formidling af det nye tilbud på måder, der fanger unges interesse, bl.a. via sociale medier og digital formidling.

Projektet vil forløbe over 1 år og udgør 2. fase i udvikling og implementering af det nye fælles bibliotek på Kildegårdskolen, hvor underetagen vil blive taget i brug som laboratorium og eksperimentarium for lokalområdets unge. Creatown skal gennem medskabelse af bibliotekets fysiske rammer såvel som kreative aktiviteter, bidrage til at styrke unges personlige, faglige og sociale kompetencer og fremme lyst til læring. Samtidig opfylder projektet et lokalt ønske om at udvikle, styrke og forbedre området i og omkring Hjortespring via en fælles indsats på tværs i kommunen.

Resultater fra projektet vil indgå, i det landsdækkende Modelprogram for udvikling af fælles læringscentre i et tre-parts samarbejde: skole, folkebibliotek og lokalområde.

Det nye dynamiske fællesbibliotek, indrettet af unge, til unge kan opleves, i foråret 2017.