""

Uge Sex

25.06.23
Herlev Bibliotek inviterer til temadag om krop og sociale medier i og op til Uge Sex

Med baggrund i filmen "Som Jeg Er", hvor vi møder fem unge med hver deres forhold til deres krop, vil vi åbne op for læring og diskussion om blandt andet sociale medier, billeddeling, normer og kropsidealer.
Eleverne får mulighed for at diskutere grænser, samtykke, kønsforskelle med mere.

Herefter inviteres eleverne til selv at udtrykke deres holdning, undring, bekymring eller begejstring omkring kroppen og dele den med resten af bibliotekets brugere.

Forløbets mål

  • Eleverne bliver bevidste om, hvordan deres opfattelse af krop påvirkes udefra
  • Eleverne opnår forståelse for problematikker omkring billedredigering og billeddeling
  • Eleverne reflekterer over deres forhold til deres egen og andres kroppe
  • Eleverne oplever, at der findes mange forskellige slags kroppe
  • Et skridt på vejen til, at eleverne får et mere afslappet forhold til deres egen krop

Klassetrin 

7.-10. klasse

Fag

Relevant i for eksempel dansk, samfundsfag, biologi, sundheds- og seksualundervisning

Tid

Forløbet varer cirka 90 min. og er et tilbud op til og under Uge Sex.

Hvornår

I uge fem og seks, vi finder dag og tidspunkt sammen. Tirsdage på Biblioteket Kilden. 

Booking

Booking er først til mølle og sker på skoler@herlevbibliotek.dk 
 

Tags