Naturruten

Jørn anbefaler en podcast om Tisvilde hegn, hvor man kan møde bevægende stilhed.

Hent ruten her

Hent podcasten her

Jørn anbefaler:

Jeg anbefaler en podcatsserie om 15 særligt udvalgte naturområder á ca. 25-30 minutters varighed produceret af journalist Dorte Dalgaard for Miljøstyrelsen. Især afsnit 5 om Tisvilde hegn, fordi Melby Overdrev og Tisvilde Hegn har enestående naturværdier og er et af de få områder i Nordsjælland, hvor man, trods mængder af sommergæster, kan finde stilhed og opleve en (næsten) bevægende stilhed og samhørighed med naturen.

Naturvejleder Morten Kjelmann fortæller hvordan han bruger netop naturen i sit natursociale arbejde for organisationen Red Barnet, bl.a. ved at arrangere sommerlejre for børn og familier, og han fortæller om de helt specielle sanselige oplevelser, man kan få i Troldeskoven i Tisvilde Hegn.

Botaniker Flemming Rune giver fine og intense eksempler på hvad man kan se og opleve, når man bevæger sig ud på Melby Overdrev, en af Sjællands meget få lyngheder.