Biblioteket som scene for ny formidlingspraksis

21.10.13
Hvordan sikrer vi, at vi som bibliotekspersonale skaber ny og vedkommende biblioteksformidling, der understøtter oplevelse, inspiration og medskabelse og fanger borgernes interesse?

Hvordan sikrer vi, at vi som bibliotekspersonale skaber ny og vedkommende biblioteksformidling, der understøtter oplevelse, inspiration og medskabelse og fanger borgernes interesse?
Det har Herlev Bibliotek sat sig for at undersøge med udviklingsprojektet Biblioteket som scene for ny formidlingspraksis, der er et toårigt projekt støttet af kulturstyrelsen. Lige nu er resultatet af projektarbejdet et fysisk projektstyringsredskab, FORMIDLINGSBYEN, der på en sjov og inddragende måde leder personalet til at tænke i helheder og eksperimentere med nye handlemåder i forhold til formidling.

I efteråret 2013 testes og videreudvikles FORMIDLINGSBYEN på hhv. Herlev, Glostrup og Rødovre Bibliotek.
Målet er et redskab, der indsamler og videregiver udviklingsprojektets erfaringer, afprøvede værktøjer og metoder, på en måde, som er anvendelig for andre biblioteker og deres arbejde med formidling.

Som afslutning på projektet, der blev igangsat i foråret 2012, præsenteres formidlingsredskabet til projektets konference onsdag d. 5. marts 2014 på Herlev Bibliotek, hvor alle interesserede har mulighed for at deltage.

Se mere om formidlingsbyen

På kulturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om udviklingsprojektet
http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/biblioteket-som-scene-ny-formidlingspraksis

Du er også velkommen til at kontakte projektleder Merete Lind Hansen mlh@herlevbibliotek.dk, eller projektkoordinator Sandra Paldrup sap@herlevbibliotek.dk for yderligere information.