""

Samlingen som oplevelse

Nye perspektiver på brugeroplevelser og behov i relation til bibliotekernes fysiske samlinger

Projektets formål

Gennem prototyping undersøges med dette projekt, om samlingen i højere grad kan formidle bibliotekets kernefaglighed, og hvad der skaber nye relevante brugeroplevelser? 

Bibliotekernes samlinger tillægger brugeren stor værdi. Opstillingsprincipperne for samlingen er dog stort set uændret de seneste 200 år, mens brugeradfærd og – forventninger – har flyttet sig på grund af nye teknologier og digital netværksorganisering. 

Med nærværende projekt søges ny viden om relationen ’bruger - samling’ og for et anderledes syn på samlingen end praktik, hvis dens evne til at skabe refleksion og undren skal være tydelig. 

På Herlev Bibliotek er fokus i projektet at undersøge værdien af mindre, tematiske, kuraterede samlinger, der formidles oplevelsesbaseret og med en tydelig personlig afsender. 
Der har primært været fokus på en fysisk formidling, men med projektets forlængelse undersøges også den digitale formidling nærmere. 

Periode

December 2018-marts 2021.
Grundet covid-19 forlænges projektet til marts 2022.

Ejere af projektet og samarbejdspartnere

Ejer: Helsingør Kommunes Biblioteker

Samarbejdspartnere: Albertslund, Frederiksberg, Gentofte og Herlev Bibliotek indgår som partnere.

Støttet af

Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet.

Resultater/erfaringer

Forventningerne er, at resultater fra projektet, der kan pege på en fremtidig kerne for bibliotekernes samling, vil blive formildet på en national konference for biblioteks- og kulturfolk.
Her fremlægges perspektiver, nye scenarier, metodikker. Konferencen publiceres herefter digitalt.

Læs/se mere

Projektet er mundet ud i tre fremtidsscenarier, der udforsker, hvordan biblioteket kan finde nye måder at tilgængeliggøre samlingen samt skabe oplevelser med og omkring sine fysiske og digitale materialer. 

Du kan læse om scenarierne i en publikation ved at klikke her.

Kontakt

Helsingør Bibliotek: Projektleder Morten Skovvang, mobil 41 86 81 84, mail msk65@helsbib.dk.
Herlev Bibliotek: Sandra Paldrup, mail sap@herlevbibliotek.dk.

SLK