""

Bibliobitternes Verden

Herlev Bibliotek står i spidsen for udvikling af ny app til biblioteksformidling for børn

Projektets formål

Projektets formål er en videreudvikling og realisering af en prototype fra projektet "Augmented Reality i biblioteket". Læs mere om det første AR-projekt her.

Prototypen fra det første projekt var en (ufærdig) app med arbejdstitlen ”Bibliobitternes Ø”. Her skal børn på digital skattejagt i biblioteket og på den måde lære det og forskellige typer materialer at kende, for eksempel fagbøger, spil og romaner.

Det nye, igangværende projekt, "Bibliotekernes Verden", bygger videre på erfaringerne fra modningsprojektet og skal munde ud i en faktisk app, der kan benyttes til biblioteksformidling for børn på biblioteker over hele landet.

Periode

2021-2022.

Ejere af projektet og samarbejdspartnere

Ejer: Herlev Bibliotek

Samarbejdspartnere: Aarhus Biblioteker, Københavns Biblioteker og Viborg Biblioteker

Støttet af

”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre” ved Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet.

Resultater/erfaringer

Følger ved projektets afslutning.

Læs/se mere

Følger ved projektets afslutning.

Kontakt

Cecilie Lyneborg 
cely@herlevbibliotek.dk

SLK